wacom

เคสุเกะ โอตะ

เจ้าหน้าที่บริหาร • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ • Startbahn, Inc.

สำเร็จการศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และร้านค้าแบรนด์เนมในฐานะสถาปนิกของ Herzog & de Meuron เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การจัดการที่ Bain & Company ในปี 2015 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารให้กับบริษัทใหญ่ๆ ที่สำนักงานสาขาโตเกียวและดูไบ เข้าร่วม Startbahn ในปี 2019