wacom

Naoyuki Ootsuki

หัวหน้าแผนกการศึกษา • คณะกรรมการศึกษาธิการโออิโสะ

เข้าร่วมการบริหารระดับเทศบาลในเดือนเมษายน 1989 ได้รับตำแหน่งในสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2009 หลังจากเข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากองธุรการในเดือนเมษายน 2013 และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาเทศบาลในเดือนเมษายน 2017 ปัจจุบันเขาทำงานเป็นหัวหน้ากรมศึกษาธิการที่คณะกรรมการศึกษาธิการระดับเทศบาล ในฐานะที่เป็นชาวโออิโสะตั้งแต่เกิดจนโต เขามีความสุขที่ได้ทำงานที่นั่นและได้รักษาจิตวิญญาณของเด็กที่กล้าหาญ เช่นเดียวกับตัวละครในทีวีซีรีส์ “Abare Hatchaku” (“ลิงทะเล้น”)