Natsuki Soga

นักปั้นโมเดล 3 มิติ • กลุ่มการผลิตต้นแบบ • ICREA Co.,Ltd.

การสร้างแม่พิมพ์สำหรับฟิกเกอร์ย่อส่วน รวมถึงสาวสวย/น่ารักโดยใช้ซอฟต์แวร์ 3 มิติ ที่ ICREA ภารกิจสูงสุดของเขาคือการนำตัวละคร 2 มิติ มาสู่โลก 3 มิติ ภารกิจสูงสุดของเขาคือการนำตัวละคร 2 มิติ มาสู่โลก 3 มิติ