โยโกะ ชิมิสึ

ศิลปิน • นักวิจัย • Ars Electronica Futurelab

โยโกะ ชิมิสึ เป็นนักวิจัยและศิลปินที่ อาสอิเลคโทรนิกาฟิวเจอร์แล็บ โดยมีพื้นฐานด้านชีววิทยาและเคมี เธอรับผิดชอบแผนกวิจัยและพัฒนาและการจัดการโครงการของโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ เธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และร่วมมือกับบริษัท หน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยทั่วโลกเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการติดตั้ง