ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

หลายสิ่งสามารถมีค่าขึ้นมาได้ในทุกวันนี้ ด้วยความก้าวหน้าของระบบดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้คุณค่าของเรา อย่างไรก็ตาม หลายสิ่งไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องว่ามีค่า ลายเซ็นคือหนึ่งในนั้นและควรให้ความสำคัญว่ามีคุณค่าอย่างไรและควรปฏิบัติอย่างไร

คุณค่าที่สร้างขึ้นโดยนักสร้างสรรค์ผ่านชีวิตของพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการคงรักษาไว้ ลายเซ็นดิจิทัลและทางกายภาพที่มีอารมณ์และความรู้สึกอยู่ด้วยเป็น “หลักฐานที่แท้จริงของนักสร้างสรรค์” คือวิธีทางที่ควรจะเป็น

นำเสนอความเป็นไปได้ของการสร้างมูลค่า การปฏิบัติที่เหมาะสม การป้องกันลายเซ็นอย่างปลอดภัยในฐานะของมีค่า และการอธิบายการทำงานของงาน "Di-sign"