wacom

Mimoa Toki

กลยุทธ์ทางธุรกิจ • โทโชการพิมพ์

จบการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยรัฐศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยวาเซดะ เข้าร่วมโทโชการพิมพ์ ในปี 2561 หลังจากทำงานด้านการวางแผนองค์กรและส่งเสริมธุรกิจแล้ว ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ