15:30 - 16:00 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

วิธีสนับสนุนการสร้างสรรค์และภาพวาดของนักเรียน-โครงการนำร่องในความร่วมมือกับโรงเรียนในเมืองโออิโสะและเมืองฮามามัตสึ

ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโคคุฟุในโออิโสะมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนความกระตือรือร้นของนักเรียนในการวาดภาพและระบายภาพ โดยที่ปัจจุบันโครงการอยู่ในปีที่สองแล้ว เรื่องราวต่อมาแสดงให้เห็นว่านักเรียนเพิ่มขีดความสามารถของตนอย่างไร เซสชันนี้ยังครอบคลุมแนวทางใหม่สู่การศึกษา STEAM ที่โรงเรียนประถมศึกษาในโออิโสะใช้ แนวคิด “การระบายภาพพร้อมเขียนโปรแกรม” ของพวกเขาบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการเรียนรู้ที่ดีกว่าด้วยการผสมผสานความคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมฮามามัตสึกากุเกะอิในฮามามัตสึ นักเรียนได้รับโอกาสให้แสดงออก “ความโกลาหลที่สร้างสรรค์” ในแบบฉบับของตัวเองผ่านวิดีโอที่สร้างขึ้นร่วมกันด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง Connected Ink เปิดรับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อการเติบโตของตัวเองด้วยการเรียนรู้จากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน