John Sowash

นักการศึกษา • Sowash Ventures

John Sowash เป็นครูประจำชั้นที่มีประสบการณ์ อดีตผู้บริหารโรงเรียน ผู้เขียน The Chromebook Classroom และผู้ก่อตั้ง Google Certification Academy John เป็นแรงบันดาลใจให้นักการศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อสานสัมพันธ์และท้าทายนักเรียน โรงเรียนทั่วโลกเคยเชิญ John ไปร่วมแบ่งปันเรื่องราวกับพวกเขา ติดต่อกับ John ผ่านบล็อกของเขา (Chrmbook.com/blog) หรือทวิตเตอร์ (@jrsowash)