คิม ซอนมี

หัวหน้าสำนักงานธุรกิจเนื้อหามันฮวา • KOMACON

เข้าร่วม KOMACON ในปี 1999 เป็นเวลา 21 ปี ที่เธอดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และผู้จัดการธุรกิจระดับสากล