Michal “Mike” Jelinek

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส, การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ • Wacom

ศิลปิน นักออกแบบ และนักวิจัยผู้เคยทำงานในโครงการต่างๆ เช่น Terminator Dark Fate (Tim Miller/Jim Cameron), Future Ink (Wacom and Ars Electronica) หรือที่การวิจัยนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตของดูไบ (Tellart) นักวิจัยเชิงวิชาการผู้ทะเยอทะยาน ให้ความสำคัญกับจิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในบริบทของการออกแบบและวิทยาการปัญญา พร้อมทั้งเป็นนักศึกษา ArtD/PhD