Sachiko Nakajima

ผู้บริหารสูงสุด • steAm

นักการศึกษา STEAM ผู้ชนะเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในฐานะผู้เข้าแข่งขันหญิงคนแรกจากประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นนักเปียโนแจ๊สอีกด้วย เธอเป็นผู้อำนวยการสร้างโครงการเฉพาะเรื่อง (การเล่น/การเรียนรู้/ศิลปะ/กีฬา) สำหรับงาน World Expo 2025 ที่โอซาก้า ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต STEM Girls โดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีในญี่ปุ่น ได้รับ MPS จาก Interactive Telecommunications Program (ITP) ที่ Tisch School of the Arts ของ NYU เป็นสมาชิกสภากลางเพื่อการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ “นวัตกรรมการเรียนรู้” นำโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม เป็นผู้บริหารสูงสุดของ setAM, Inc. และผู้อำนวยการ STEAM Sports Laboratory ตีพิมพ์หนังสือภาพเล่มแรกของเธอ “Taisho Seijin no Fushigina E” (แปลโดยคร่าว: ภาพลึกลับของผู้มาเยือนจากดาว Taisho) (ภาพประกอบโดย Junko Kusuhara และจัดพิมพ์โดย Bunken Publishing ในปี 2018)