Taihei Shii

ผู้ก่อตั้ง • ผู้บริหารสูงสุด • Startbahn, Inc.

เกิดในปี 1977 ใช้ชีวิตวัยเด็กในสหรัฐฯ จบการศึกษาจาก Tama Art University ในปี 2001 สอนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียว เป็นศิลปินสมัยใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ก่อตั้ง Startbahn, Inc. ในปี 2014 ก้าวขึ้นเป็นซีอีโอแห่ง Art Beat, Inc. ในปี 2021