ขั้นตอน A

เปิดแพดอัจฉริยะของคุณด้วยการกดปุ่มเป็นเวลา 3 วินาทีจนกระทั่งขึ้นแสง LED สีเขียว

ขั้นตอน B

จับคู่อุปกรณ์ของคุณผ่าน Bluetooth ด้วยการกดปุ่มบนแพดอัจฉริยะค้างไว้ประมาณ 6 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED เริ่มกระพริบสีฟ้า หมายเหตุ LED จะดับลงก่อนจะ เริ่มกระพริบสีฟ้าเล็กน้อย

Back to top
A+ A-
Feedback
Support