Chris Bruckmayr

หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และกิจกรรม อาส อิเล็กทรอนิกา โซลูชั่น • อาส อิเล็กทรอนิกา Linz GmbH & Co KG

คริส บรัคเมเยอร์ ศึกษาวิทยาศาสตร์การสื่อสาร การเมืองและประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา นักวิจัยด้านการตลาดและความคิดเห็นที่ได้รับการรับรองทางวิชาการศิลปินด้านเสียงและการแสดง ผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ รวมดอดนู สำหรับค่ายเพลง เบลเกรด ดั๊บ, เบลเกรด 2558-2561: การแสดงต่าง ๆ ที่เทศกาลอาส อิเล็กทรอนิกา ตั้งแต่ปี 2553พนักงานของ อาส อิเล็กทรอนิกา Linz GmbH & Co KG