ดร. Umut Kose

นักวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ทดลอง (EP) • เซิร์น (สภายุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์)

อูมุท โกเสะ เป็นนักฟิสิกส์เชิงทดลองที่เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์นิวทริโน เทคโนโลยีเครื่องตรวจจับอนุภาค และการวิเคราะห์ข้อมูล เขามีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลในปัจจุบันและเพื่อค้นหาคำตอบว่าทำไมสสารจึงครอบงำปฏิสสารโดยการเข้าร่วมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ