wacom

Hisashi Kumazawa

ผู้อำนวยการโรงเรียน • คณะกรรมการศึกษาธิการโออิโสะ

ได้รับมอบหมายให้เป็นคุณครูที่โรงเรียนมัธยมต้นโออิโสะในเมืองโออิโสะเมื่อปี 1973 และได้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมต้นในเดือนเมษายน 2007 เข้าร่วมคณะกรรมการศึกษาธิการ Nakai ในเดือนตุลาคม 2015 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนในเดือนตุลาคม 2017 และผู้อำนวยการโรงเรียนในเดือนเมษายน 2021

 

ภายใต้สโลแกน "เมื่อไม่มีความสนุก ก็ไม่มีการศึกษา" และ "การศึกษารอไม่ได้" คุณ Kumazawa ใส่ใจมากที่สุดกับ "ความคิดริเริ่มของนักเรียน" และ "การสร้างชุมชนผ่านการศึกษา" และสำรวจศักยภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของโออิโสะด้วยการส่งเสริมสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นได้ขึ้นมา