wacom

Masahiro Sato

ศาสตราจารย์, ผู้ช่วยประธาน • มหาวิทยาลัยดิจิทัลฮอลลีวูด

จัดหลักสูตรสัมมนาในฐานะหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่เน้น EdTech นั่นคือ นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สอนนักศึกษาในฐานะวิทยากรเชิงปฏิบัติทางธุรกิจด้วยประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการในสาขานี้ เปิดสถาบันอุดมศึกษาและทำงานในตำแหน่งอธิบดีสำนักเลขาธิการที่บัณฑิตวิทยาลัย  ทำหน้าที่เป็นสมาชิกและที่ปรึกษาของคณะกรรมการข้าราชการ  นอกจากนี้ยังเคยทำงานในหลายโอกาสเป็นที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินในโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัปทั่วโลก ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนำและทำหน้าที่เป็นโฆษกในสาขานี้ในฐานะผู้นำใน EdTech