ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์

ความคิดริเริ่มด้านสิทธิการสร้างสรรค์ของ Wacom มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ครีเอทีฟเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาในพื้นที่ดิจิทัล Wacom ไม่ได้โดดเดี่ยวในเส้นทางนี้ แต่กำลังทำงานเพื่อสร้างระบบนิเวศแบบเปิดเพื่อรักษาสิทธิ์ดิจิทัลโดยร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิ์ของครีเอทีฟในบริการของตน เซสชันนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบนิเวศและนำเสนอพันธมิตรรายแรกที่ร่วมมือกันในการรักษาสิทธิ์ดิจิทัลของนักสร้างสรรค์