Konstantin Graf

ผู้ร่วมก่อตั้ง • Kollektor.io

Konstantin มีประสบการณ์ 13 ปีในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการโดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เมื่อสองปีที่แล้ว เขาเข้าร่วมกับ CHAINSTEP บริษัทพัฒนาการร่วมทุนและซอฟต์แวร์บูติกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตอนนี้เขากำลังดำเนินการแยกส่วน Kollektor.io โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงศิลปินและนักสะสมในรูปแบบใหม่