16:30 - 17:00 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

“ขอท้าหนึ่งล้านแอนิเมเตอร์” SDGS Industry - การฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการ

ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

"ความคิดริเริ่มสำหรับแอนิเมเตอร์นับล้าน (สำหรับการบรรลุ SDGs ของอุตสาหกรรมโดยการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา)” เปิดตัวโดยศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันซาซายูริ (Sasayuri Animation Training Center) ภายใต้การฝึกสอนของ Hitomi Tateno แอนิเมเตอร์มืออาชีพ ขบวนความคิดสำหรับความคิดริเริ่มนี้อธิบายได้สามขั้นตอน คือ ภารกิจของศูนย์ฝึกอบรมซาซายูริ โครงการฝึกอบรมแอนิเมเตอร์ที่ศูนย์ และความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมแอนิเมเตอร์ในญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ SDGs มากขึ้น

ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันซาซายูริถือกำเนิดขึ้นจากพันธกิจในการจัดหาแอนิเมเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่อุตสาหกรรม โครงการฝึกอบรมแอนิเมเตอร์ของซาซายูริได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการผลิตแอนิเมเตอร์ผู้มีทักษะน่าทึ่ง เป้าหมายคือการมอบทักษะของแอนิเมเตอร์มืออาชีพให้กับผู้คนเป็นล้านคนในโลกโดยใช้วิดีโอสอนและตำราเรียน

โครงการฝึกอบรมของศูนย์โดดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญเป็นขั้นเป็นตอนของระเบียบวิธีการวาดแอนิเมชันฉบับญี่ปุ่น การวาดเส้นที่แม่นยำด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 มม. และภาพเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ตามข้อมูลของศูนย์ แอนิเมเตอร์ที่จะออกไปสู่อุตสาหกรรมควรเชี่ยวชาญในพื้นฐานที่มั่นคงเหล่านี้เพื่อสร้างเส้นทางของตน

ในการทำให้อุตสาหกรรมแอนิเมชันเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่นเข้ากันได้กับ SDGs มากขึ้น ไม่ควรเกิดการละเลยความพยายามใดๆ ทั้งสิ้นในการหล่อหลอมแอนิเมเตอร์ผู้ทำงานในส่วนต้นของอุตสาหกรรม โรงเรียนแอนิเมชันมากมายทั่วญี่ปุ่นสนับสนุนความพยายามเหล่านี้ อาชีพแอนิเมเตอร์มักจะเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ฝึกงานสองปี ช่วงเวลานี้จะต้องลดลงเหลือศูนย์โดยการใช้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวให้มากขึ้นและการทดสอบรับรองทักษะสำหรับแอนิเมเตอร์ที่ศูนย์จัดเตรียมให้