18:00 - 18:45 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

KISEKI ART: ศิลปะพบได้ในร่องรอยของการสร้างสรรค์เช่นกัน – อะไรจะเกิดขึ้นจาก “การสร้างภาพร่องรอย”

ขออภัย! เซสชันนี้สิ้นสุดลงแล้ว โปรดกลับมาตรวจสอบภายหลังสำหรับการบันทึกของเซสชัน
ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

จะหาคุณค่าในงานศิลปะได้ที่ไหน - เฉพาะในงานที่เสร็จแล้วหรืออาจอยู่ในกระบวนการผลิตด้วยใช่หรือไม่ “KISEKI ART” สำหรับการสร้างภาพการสร้างงานศิลปะเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของ Wacom, Preferred Networks และ CELSYS “ข้อมูลหมึก” จากการเคลื่อนไหวของปลายและหัวปากกาในการวาดภาพประกอบจะได้รับการบันทึกและป้อนเข้าสู่ AI เพื่อการวิเคราะห์ปริมาณคุณลักษณะ แล้วจึงส่งออกผลลัพธ์อีกครั้งในรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่ใหม่โดยสิ้นเชิง นี่คือการร่วมทุนที่เปิดโอกาสและประสบการณ์การสร้างสรรค์ใหม่ๆ เซสชันนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในหมู่นักวาดภาพประกอบ KISEKI ART และนักแสดงในรูปแบบการแสดงออกแบบแอนะล็อก ศิลปะที่สร้างขึ้นจากข้อมูลดิจิทัลที่แปลงมาจากข้อมูลแอนะล็อกสะท้อนให้เห็นรูปแบบการแสดงออกแบบแอนะล็อก ซึ่งเริ่มให้เกิดชุดกระบวนการที่นำไปสู่ประสบการณ์ว้าวที่ไม่คาดคิด “KISEKI” คือ ร่องรอยที่ได้รับรูปร่างและมองเห็นได้ในโครงการ การรับรู้ของมนุษย์ได้รับผลกระทบจาก “ร่องรอย” ที่ได้รับมาใหม่เหล่านี้อย่างไร