16:00 - 16:30 UTC, 16 พฤศจิกายน

Live-Stream: Creative Rights - Towards an Ecosystem

ขออภัย! เซสชันนี้สิ้นสุดลงแล้ว โปรดกลับมาตรวจสอบภายหลังสำหรับการบันทึกของเซสชัน
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
บนเวทีใน :ดัสเซลดอร์ฟ

เซสชั่น ที่เกี่ยวข้อง

เซสชั่น ที่เกี่ยวข้อง