ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เสริม Wacom


คลิกที่ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม Wacom ด้านล่าง เพื่อดูอุปกรณ์ที่เข้ากันได้


ดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับจอแสดงผล Wacom
ดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับแท็บเล็ต Wacom

Wacom Pro Pen 2

สำหรับแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์และจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom รุ่นต่อไปนี้

Wacom Pro Pen 3D

สำหรับแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์และจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom รุ่นต่อไปนี้

รีโมท ExpressKey™

สำหรับแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์และจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom รุ่นต่อไปนี้

ขาตั้งปรับระดับของ Wacom

สำหรับแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์และจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom รุ่นต่อไปนี้

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ Wacom รุ่นต่อไปนี้

  • Wacom One (DTC133)

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ Wacom รุ่นต่อไปนี้

  • Wacom One (DTC133)

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ Wacom รุ่นต่อไปนี้

  • Wacom One (DTC133)

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ Wacom รุ่นต่อไปนี้

  • Wacom One (DTC133)
Back to top
A+ A-
Support