ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เสริม Wacom


คลิกที่ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม Wacom ด้านล่าง เพื่อดูอุปกรณ์ที่เข้ากันได้


ดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับจอแสดงผล Wacom
ดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับแท็บเล็ต Wacom

 

Wacom Color Manager

ซอฟต์แวร์ Wacom Color Manager (WCM) ไม่เพียงแต่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ WCM เท่านั้น แต่ยังใช้งานได้กับตัวปรับเทียบอื่นๆ ที่เข้ากันได้อีกด้วย ซอฟต์แวร์ WCM รองรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้

 • Calibrite ColorChecker Display Pro
 • Calibrite ColorChecker Display Plus
 • X-Rite i1 Pro 2
 • X-Rite i1 Pro 3
 • X-Rite i1 Display Pro
 • X-Rite i1 Display Plus

หากคุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ WCM ได้ที่หน้าดาวน์โหลดของเราเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณ


Wacom Pro Pen 2

สำหรับแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์และจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom รุ่นต่อไปนี้

 

Wacom Pro Pen 3

 

Wacom Pro Pen 3D

สำหรับแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์และจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom รุ่นต่อไปนี้

 

รีโมท ExpressKey™

สำหรับแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์และจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom รุ่นต่อไปนี้

ขาตั้งปรับระดับของ Wacom

สำหรับแท็บเล็ตปากกาสร้างสรรค์และจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom รุ่นต่อไปนี้

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ Wacom รุ่นต่อไปนี้

 • Wacom One Pen Tablet (CTC4110WL, CTC6110WL)
 • Wacom One 12 (DTC121)
 • Wacom One 13 touch (DTH134)
 • Wacom One (DTC133)
 • Wacom Pro Pen2 (KP-504E-00DZX)
 • Wacom Pro Pen3 (ACP50000DZ)
 • Wacom One Standard Pen (CP92303B2Z)
 • Wacom One Pen (CP91300B2Z)
 • Adonis pen (UP-710A-00A-1-ZX)
 • Mitsubishi Hi-Uni (CP20206BZ)
 • Pilot Dr. Grip pen (CP202A01A/CP202A02A)
 • Steadler Noris Jumbo (180 22-1)
 • LAMY safari twin pen all black EMR digital writing (L644)
 • LAMY AL-star black EMR digital writing (L471)
 • Galaxy S22 Ultra S pen (‎S22 Ultra 5G)
 • King Write MR05
 • THIRDWAVE Mitsubishi 9800 degitizer pen (458601-157376)
 • Kaweco AL SPORT Connect EMR (HM-10002099)

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ Wacom รุ่นต่อไปนี้

 • Wacom One (DTC133)

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ Wacom รุ่นต่อไปนี้

 • Wacom One (DTC133)

สำหรับจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับการสร้างสรรค์ Wacom รุ่นต่อไปนี้

 • Wacom One (DTC133)
 • Wacom One 12 (DTC121)
 • Wacom One 13 touch (DTH134)
 • Wacom Movink 13 (DTH135)

Dr. Grip Digital for Wacom

Made for these Wacom creative pen tablets and pen displays

Back to top
A+ A-
Support