DTU-1141B

ไดรเวอร์ล่าสุด

Windows | Mac

ไดรเวอร์ DisplayLink

ดาวน์โหลด

คู่มือใช้งานแบบออนไลน์

โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถใช้งานหน้าจอพร้อมปากกาของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดูคู่มือใช้งาน

ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (IPI)

IPI ประกอบด้วยคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคำเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์จะเป็นไปอย่างความปลอดภัย

ดาวน์โหลด PDF

การสนับสนุนลูกค้า - ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งานหรือไม่

ไปที่การสนับสนุน

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-
Support