wacom

ความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนของเรา

Wacom มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งผลิตภัณฑ์รุ่นถัดๆ ไปของเราจะคำนึงถึงความยั่งยืน ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงวัสดุ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากจอแสดงผลพร้อมปากกา Wacom Cintiq Pro 27 และ Wacom Pro Pen 3

ดูความคืบหน้าล่าสุดของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนของเรา

การริเริ่มด้านสังคม

โครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

Back to top
A+ A-
Support