ค้นหา Wacom Stand ใหม่ของคุณและเริ่มต้นใช้งานด้วยการดูวิดีโอติดตั้งของเรา

เริ่มต้นกับ Wacom ขาตั้งปรับระดับ ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom ขาตั้งปรับระดับ ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Stand สำหรับ MobileStudio Pro 13 และ 16 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Stand ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

การติดขาตั้ง Wacom เข้ากับ Mobilestudio Pro

การเปลี่ยนคลิปบน MSP เพื่อต่อเข้ากับขาตั้ง Wacom

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Stand สำหรับ Cintiq Pro 13 และ 16 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Stand ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Ergo Stand สำหรับ Cintiq Pro 24 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Ergo Stand ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Ergo Stand สำหรับ Cintiq Pro 32 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Ergo Stand ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom VESA สำหรับ Cintiq Pro 24 และ 32 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้งที่ยึด Wacom VESA ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

เริ่มต้นใช้งานที่ยึด Wacom Flex Arm สำหรับ Cintiq Pro 24 ของคุณ

ดูวิดีโอติดตั้งนี้เพื่อช่วยในการติดตั้ง Wacom Flex Arm ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือหรือ

  • ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของเรา

    เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว คุณจะได้รับอัพเดทเพิ่มเติมต่างๆ และสำหรับผลิตภัณฑ์บางรุ่น คุณยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษจากโปรแกรม Wacom Privileges ของเรา

    การสนับสนุน

Back to top
A+ A-