รายการอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานร่วมกันได้

 • Samsung, Galaxy S8 *
 • Samsung, Galaxy S10+ *
 • Samsung Galaxy S20 *
 • Samsung, Galaxy Note 9 *
 • Samsung, Galaxy Note 8 *
 • Samsung, Galaxy Note 10+ *
 • Samsung, Galaxy Note 10 *
 • Huawei, Mate 20 Pro
 • Huawei, Mate 30 Pro
 • Huawei, P20 Pro
 • Huawei, P30
 • CLIP STUDIO PAINT

* ต้องบังคับให้เริ่มในโหมดเต็มหน้าจอสำหรับ Bamboo Paper และ MediBang paint

วิธีบังคับการเปิดใช้งานเต็มหน้าจอ
ดูที่นี่

Back to top
A+ A-
Support