เริ่มต้นใช้งาน

ผลิตภัณฑ์
Bamboo Fineline 2
Bamboo Fineline
Bamboo Ink Plus
Bamboo Sketch
Bamboo Slate and Folio
Wacom Cintiq 16 & 22
Wacom Cintiq Pro 13, 16, 24 & 32
Cintiq 13HD touch
Cintiq 22HD touch
Cintiq 27QHD touch
Cintiq Companion
Intuos Creative Stylus 2
Wacom Intuos Pro
Wacom Intuos Pro Paper Edition
Wacom MobileStudio Pro (DTHW1321H, DTHW1621H)
Wacom MobileStudio Pro (DTHW1320T, DTHW1320L, DTHW1320M, DTHW1320H, DTHW1620M, DTHW1620H)
Wacom Sketchpad Pro
Intuos (previous generation)
Intuos Pro (previous generation – PTH451, PTH651, PTH651SE, PTH851)
DTK-2451 / DTH-2452
Back to top
A+ A-
Support