นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: 15 กันยายน   2021

1 รายละเอียดวิธีติดต่อของเรา
2 เกี่ยวกับ Wacom 
3 ขอบเขตนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 
4 สรุปวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล และวิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

i. ข้อมูลผู้ใช้ 
ii. ข้อมูลติดต่อบัญชีธุรกิจ 
iii. ข้อมูลใช้งาน 
iv. ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
v. ข้อมูลบุคคลที่สามอื่นๆ 

5 ข้อมูลที่เรารวบรวมมีอะไรบ้าง
6 แนวทางการใช้ข้อมูลที่รวบรวม 
7 “ส่งคำขอ” 
8 การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม 
9 การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผล 
10 ฟีเจอร์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม 
11  ความปลอดภัย การละเมิด และ PCI DSS 
12 การเข้าถึง แก้ไข อัพเดต และเก็บรักษาข้อมูลของคุณ 
13 การตั้งค่าและการเลือกไม่รับ 
14 การใช้งานสำหรับเด็ก 
15 การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้  
16 ภาษา  
17 ภาคผนวกของนโยบายนี้ 

 

 

1. รายละเอียดวิธีติดต่อของเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้ออกให้ในนามของ Wacom Singapore Pte. Ltd. , #12-09 Suntec Tower Five, 5 Temasek Boulevard, Singapore 038985.  

หากคุณมีคำถาม ความเห็น
หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โปรดส่งมาที่privacy-wsp@wacom.com  

หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่นี้

Wacom Singapore Pte. Ltd.
Attention:  Privacy#12-09 Suntec Tower Five, 5 Temasek Boulevard, Singapore 038985

[กลับไปด้านบน]

 

2. เกี่ยวกับ Wacom 
Wacom (หมายรวมทั้ง “Wacom”, “เรา”,“พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เป็นผู้จำหน่ายแท็บเล็ตพร้อมปากกา หน้าจอปากกาอินเตอร์แอคทีฟ เทคโนโลยีอินเทอร์เฟซดิจิทัล พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์แก่ลูกค้า เรายังมอบคำแนะนำ บริการ และการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อีกด้วย Wacom
เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและรับผิดชอบในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวคุณอย่างเคร่งครัด   

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทในเครือภายใต้การควบคุมของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทในเครือ” ของเรา) สามารถอ่านได้จาก ที่นี่ เราและบริษัทในเครือของเราใช้ชื่อเดียวกันว่า “Wacom Group”  
  

[กลับไปด้านบน]

 

3. ขอบเขตนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 
นโยบายฉบับนี้ของเราถือเป็นแนวทางในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เมื่อคุณทำสิ่งต่อไปนี้:  

-           ใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”)
-           ใช้แอปพลิเคชัน มือถือของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอป”) รวมถึงแอป Inkspace, Bamboo Paper, Bamboo Note, Wacom Ink Note และ Sign Pro PDF
-           ใช้ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา
-           ติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล แชทสด แสดงตัวตนในโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter, โทรสาร, ไปรษณีย์, ผู้จัดส่งเอกสาร หรือการติดต่อแบบเห็นตัวจริง  

การใช้งานและการโต้ตอบเหล่านี้จะเรียกรวมกันว่า "บริการ" ของเรา  

ถึงแม้ว่าเราอาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม แต่นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริการของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้บนเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจว่าบุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร  

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ รวมไปถึงวิธีดำเนินงานของเราเมื่อคุณเลือกใช้บริการเรา เราจะถือว่าเมื่อคุณใช้บริการของเรา นั่นหมายความว่าคุณได้ยอมรับและยินยอมให้ใช้ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้แล้ว  

เราใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานแยกจากกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงานของเรา
 

[กลับไปด้านบน]

 

4. สรุปวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล และวิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
ตารางด้านล่างเป็นการสรุปวัตถุประสงค์การรวบรวม และแนวทางใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการของเราหรือฟีเจอร์บริการบางฟีเจอร์ของเราได้ นอกจากนี้แม้ว่าเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง แต่เราจะไม่ขายหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลที่สามเช่าต่อแต่อย่างใด  

สำหรับเนื้อหาที่แสดงไว้ในตารางนี้ เราได้มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ด้วย หลังจากอ่านข้อมูลด้านล่างแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใด เรายินดีอธิบายเพิ่มเติม โดยขอให้ส่งคำถามไปยังที่อยู่ตามส่วนที่ 1 ของนโยบายฉบับนี้

 

 

ข้อมูลที่เรารวบรวม

วัตถุประสงค์การรวบรวมและแนวทางการใช้

บุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูล

ข้อมูลผู้ใช้

 

(1) เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
(2) เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้คุณทราบ
(3) เพื่อยืนยันตัวตนคุณและปรับเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของคุณ
(4) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
(5) เพื่องานด้านบัญชีภายใน ความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
(6) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(ก) ผู้ให้บริการของเรา ได้แก่ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ เพื่อช่วยเราส่งมอบและปรับปรุงบริการ
(ข) บริษัทในเครือของเรา

ข้อมูลติดต่อบัญชีธุรกิจ

 

(1) เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
(2) เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้คุณทราบ
(3) เพื่อยืนยันตัวตนคุณและปรับเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของคุณ
(4) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
(5) เพื่องานด้านบัญชีภายใน ความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
(6) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(ก) ผู้ให้บริการของเรา ได้แก่ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ เพื่อช่วยเราส่งมอบและปรับปรุงบริการ
(ข) กับพันธมิตรธุรกิจและผู้ค้าปลีกเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการตลาดของเรา
(ข) บริษัทในเครือของเรา

ข้อมูลใช้งาน

(1) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
(2) เพื่อการโฆษณาที่ตรงตามเป้าหมาย
(3) เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าลูกค้าใช้บริการของเราอย่างไร
(4) เพื่องานด้านบัญชีภายใน ความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
(5) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(ก) ผู้ให้บริการของเรา ได้แก่ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ เพื่อช่วยเราส่งมอบและปรับปรุงบริการ และเพื่อจัดหาโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย
(ข) บริษัทในเครือของเรา

ข้อมูลโซเชียลมีเดีย

 

(1) เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
(2) เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้คุณทราบ
(3) เพื่อยืนยันตัวตนคุณและปรับเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของคุณ
(4) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
(5) เพื่องานด้านบัญชีภายใน ความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
(6) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(ก) ผู้ให้บริการของเรา ได้แก่ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ เพื่อช่วยเราส่งมอบและปรับปรุงบริการ
(ข) บริษัทในเครือของเรา


ข้อมูลบุคคลที่สามอื่นๆ

 

(1) เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
(2) เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้คุณทราบ
(3) เพื่อยืนยันตัวตนคุณและปรับเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของคุณ
(4) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
(5) เพื่องานด้านบัญชีภายใน ความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
(6) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(ก) ผู้ให้บริการของเรา ได้แก่ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ เพื่อช่วยเราส่งมอบและปรับปรุงบริการ
(ข) บริษัทในเครือของเรา

[กลับไปด้านบน]

 

5. ข้อมูลที่เรารวบรวมมีอะไรบ้าง 
โดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่เรารวบรวมจะประกอบด้วยข้อมูลสองประเภท คือ (ก) ข้อมูลผู้ใช้ (ข) ข้อมูลการใช้งาน นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลบัญชีธุรกิจและข้อมูลโซเชียลมีเดียจากบุคคลบางประเภทในกรณีต่อไปนี้ด้วย 

เรามีวิธีรวบรวมข้อมูลจากคุณหลายวิธีด้วยกัน เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชี Wacom หรือเข้าถึงบริการของเรา ก็ถือเป็นการให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้แก่เรา เรายังรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการที่คุณโต้ตอบกับบริการของเรา  เรายังอาจได้รับข้อมูลของคุณจากแหล่งอื่นๆ ได้อีกเช่นกัน  เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในกรณีที่คุณลงทะเบียนผู้ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ขอรับตัวอย่างหรือการประเมิน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ สมัครรับจดหมายข่าว เข้าร่วมการแข่งขันและโปรโมชั่นต่างๆ โต้ตอบกับเราโดยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สั่งซื้อแอป ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขอรับและใช้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุน ขอเอกสารไวท์เปเปอร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนา และส่งเนื้อหาหรือข้อเสนอแนะ  หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ จงอย่าให้ข้อมูลดังกล่าว แต่จะทำให้คุณไม่ได้รับประโยชน์จากบริการของเราหรือฟีเจอร์บางอย่างจากบริการของเรา และคุณยังอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการของเราหรือฟีเจอร์บางอย่างของบริการของเราได้ หากคุณเคยยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ได้ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวในภายหลัง ตัวอย่างเช่น สัญญาของเรากำหนดให้เราต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินงานตามที่ตกลงไว้ แต่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลตามที่เราร้องขอไป หรือหากคุณเคยให้ไว้ แต่ต่อมาได้ยกเลิกความยินยอมไปแล้ว เราก็อาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือมอบบริการตามที่ตกลงไว้ได้ ตัวอย่างข้อมูลที่เรารวบรวมโดยตรงจากคุณได้แก่   

ข้อมูลผู้ใช้ หมายถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลในการติดต่อกลับ  และยังรวมถึงเนื้อหาของคุณที่เก็บไว้ในบริการของเรา เช่น คำขอ คำถาม ความคิดเห็น หรือการรีวิวที่คุณส่งมาที่เราหรือผู้อื่นที่ใช้บริการของเรา “ข้อมูลผู้ใช้” ยังรวมถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อซื้อสินค้าด้วย เช่น ข้อมูลชำระเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) และที่อยู่จัดส่งสินค้า  หากคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา ข้อมูลผู้ใช้ที่เรารวบรวมจะครอบคลุมถึงบันทึกการสื่อสารระหว่างคุณกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าด้วย ผู้ใช้อาจสร้างและจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาของตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เขียนด้วยลายมือ การออกแบบ และกราฟิกในบริการของเรา และข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวอาจจัดเป็น "ข้อมูลผู้ใช้" ได้เช่นกัน เนื่องจากลักษณะของข้อมูลเนื้อหาเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไม่ใช่ Wacom สร้างขึ้นดังนั้น ข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนรวมอยู่ด้วย

ข้อมูลติดต่อบัญชีธุรกิจ หมายถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ ชื่อที่ใช้ในการทำงาน ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้รวบรวมจากบุคคลที่เราให้บริการหรือทำงานด้วย อันได้แก่ ลูกค้าจริงและลูกค้าที่คาดหวัง พันธมิตรและหุ้นส่วน ผู้รับเหมา คู่ค้า และบุคคลต่างๆ ที่สนใจ Wacom หรือผลิตภัณฑ์และบริการของ Wacom

การใช้งาน Iข้อมูล เรารวบรวมข้อมูลการโต้ตอบระหว่างคุณกับบริการของเราไว้ ซึ่งรวมถึงหรืออาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงบริการและประสบการณ์ให้แก่คุณ ดูว่าส่วนงานและฟีเจอร์บริการใดของเราเป็นที่นิยมบ้าง นับจำนวนเข้าชมเพจ แสดงโฆษณาตามความสนใจของคุณและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการเว็บไซต์เรา ติดตามรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างคุณและเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของเรา เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ เบราว์เซอร์ และแอปที่คุณใช้ในการโต้ตอบกับบริการของเรา รวบรวมข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราในภาพรวม  นอกจากนี้เราได้ใช้เครื่องมือและวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อ ให้เข้าใจ มากขึ้นว่าลูกค้าใช้บริการของเราอย่างไร ซึ่งได้แก่ ความถี่ ในการใช้บริการ สิ่งที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน ชุดการใช้งาน ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการใช้งาน และข้อยกเว้นใดๆ ที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ และ แหล่งดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน

ซึ่งเราได้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เช่น เว็บบีคอน เพื่อช่วยเรารวบรวมข้อมูลนี้  โดยรายละเอียดการเก็บรวบรวมและประมวลผลของคุกกี้ของเราจะมีการอธิบายไว้ในประกาศคุกกี้ของเราตาม ลิ้งค์นี้  และยังมีการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึก ตัวอย่างของข้อมูลมีดังนี้

 

• ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP)
• ประเภทเบราเซอร์
• ภาษาเบราเซอร์
• ตัวระบุอุปกรณ์
• ประเภทอุปกรณ์
• ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
• หน้าอ้างอิง/หน้ากดออก
• ระยะเวลาการเยี่ยมชม
• หน้าที่เข้าชม
• ระบบปฏิบัติการ
• ลงวันที่/เวลา
• ข้อมูลคลิกสตรีม
• เว็บขัดข้อง
• กิจกรรมของระบบ
• การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
• เขตเวลา
• วันและเวลาที่ร้องขอ
• URL อ้างอิง

เราอาจนำข้อมูลการใช้งานที่เก็บโดยอัตโนมัตินี้ไปรวมเข้ากับข้อมูลส่วนอื่นๆ ของคุณที่มีการรวบรวมไว้ด้วยก็ได้  หากคุณใช้โทรศัพท์หรือโทรสารติดต่อมาหาเรา ก็อาจมีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ด้วย เช่น หมายเลขโทรศัพท์ การโอนสาย ข้อมูลเส้นทางของ SMS และประเภทของการโทร

ข้อมูลโซเชียลมีเดีย.  หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบบริการของเราโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย เราจะได้รับชื่อ ที่อยู่อีเมล และปกติจะรวมถึงตัวระบุโซเชียลมีเดียของคุณ (บางครั้งเรียกว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสตัวตน)  และในกรณีที่แพลตฟอร์มนั้นๆ อนุญาต ก็จะมีรูปภาพโปรไฟล์และข้อมูลที่ผ่านมาว่าคุณได้โต้ตอบกับโซเชียลมีเดียของเราอย่างไรอีกด้วย เรายังได้ตรวจสอบโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดการมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตนของเราในโซเชียลมีเดีย ตามแนวทางความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เราคอยตรวจสอบ เราอาจได้รับข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการโต้ตอบ (เช่น รีทวีต รีโพสต์ กดไลค์ และความคิดเห็นอื่นๆ) กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา คำพูดที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดตามโซเชียลมีเดียเรา และข้อมูลที่ส่งถึงเราผ่านระบบข้อความส่วนตัวหรือข้อความตอบกลับบนหน้าฟีด เมื่อเราได้รับข้อความส่วนตัวหรือข้อความตอบกลับที่คุณส่งมา เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในข้อความนั้นๆ ไปประมวลผล เช่น หากคุณแจ้งว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์เราในวันเกิดคุณ เราก็จะได้รับข้อมูลส่วนนี้และนำมาจัดเก็บลงในบันทึกข้อมูลโต้ตอบกับลูกค้าเรา

นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามเพื่อระบุนักข่าวและอินฟลูเอ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เครื่องมือเหล่านี้อาจให้ข้อมูลชีวประวัติสาธารณะเกี่ยวกับนักข่าวและอินฟลูเอ็นเซอร์ด้วย เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้อินฟลูเอนเซอร์นำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปใช้ต่อได้ รวมถึงประเมินผลกระทบของโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของอินฟลูเอ็นเซอร์นั้นๆ และสื่อสารเรื่องผลิตภัณฑ์ของเรากับอินฟลูเอ็นเซอร์รายดังกล่าวอีกด้วย

ข้อมูลของบุคคลที่สามอื่นๆ
เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้สนับสนุนบริการของเรา เช่น ผู้ประมวลผลการชำระเงิน เว็บไซต์ขายของโดยบุคคลที่สาม และพันธมิตรช่องทางการขายของเรา  เราอาจนำข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่สามนี้ไปรวมกับข้อมูลของคุณที่เราได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของเรา 
 

[กลับไปด้านบน]

 

6. แนวทางการใช้ข้อมูลที่รวบรวม
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ต่างๆ หลายข้อ ซึ่งเราเชื่อว่าตรงตามความคาดหวังของคุณในการที่ได้ติดต่อกับเราและใช้บริการของเรา และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับกับการใช้งานโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน 

• เพื่อให้บริการและความช่วยเหลือ.เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบและบริหารบริการของเรา สื่อสารบริการของเราให้คุณทราบ และปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาที่เราให้ไว้กับคุณ นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสนับสนุนการใช้บริการของคุณ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของบริการเรา  

o เพื่อตอบคำถาม คำขอ หรือการซื้อสินค้า เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดทำรายงาน บริการให้คำปรึกษา บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การบำรุงรักษา การสนับสนุนทางเทคนิค การบริการลูกค้า หรือบริการสนับสนุนด้านอื่นๆ
o เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบของคุณเพื่อนำมาใช้กับซอฟต์แวร์หรือแอปของเรา เราเก็บสำเนาข้อมูลชั่วคราวที่เข้าถึง ใช้หรือสร้างเพื่อดำเนินการดังกล่าวเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
o เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงอัพเดต ประกาศ และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย พร้อมกับข้อความเพื่อช่วยเหลือและบริหารจัดการ
o เราบันทึกเสียงสนทนาเพื่อขอความช่วยเหลือไว้ทั้งหมด และเก็บบันทึกการติดต่อระหว่างคุณและเราไว้ เพื่อส่งมอบและปรับปรุงบริการลูกค้าให้กับคุณและลูกค้ารายอื่นๆ
o เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการบัญชีของคุณและยืนยันตัวตนของคุณ
o เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสนับสนุนบัญชีของคุณ
o เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่องานด้านบัญชีที่จำเป็น
o เราแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราโดยอ้างอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามและข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณต้องการซื้อแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์เรา
o เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ของเราและดำเนินการตามวัตถุประสงค์อื่นใดสำหรับคุณที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้)

• เพื่อ เพื่อตรวจสอบตัวตนและปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงความต้องการคุณ เมื่อคุณสร้างหรือเข้าสู่ระบบ Wacom เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณเข้าสู่ระบบบริการได้ โดยเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและจัดการการเข้าถึงบัญชี Wacom ของคุณ บัญชีนี้จะช่วยให้เรามีวิธีตรวจสอบตัวตนเพื่อนำไปใช้ดำเนินการตามคำขอหรือตอบคำถามที่คุณส่งมา เช่น ประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ ยอมรับคำสั่งซื้อและการชำระเงิน ส่งการยืนยัน ออกใบแจ้งหนี้ ดำเนินการตามคำขอรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา ประมวลผลการดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์หรือการสาธิตผลิตภัณฑ์/การประเมิน และรวมไปถึงดำเนินการตามการร้องขอการรับประกัน) และถ้าคุณเลือกลิงก์บัญชี Wacom ของคุณเข้ากับบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนบุคคลของคุณ เราก็จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียเดียวกับที่คุณได้เลือกนำมาสร้างหรือเข้าถึงบัญชี Wacom ของคุณ (เช่น Facebook, Twitter หรือ Google+)
 
• สัมมนาออนไลน์ งานออนไลน์ และงานจริง. เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกการร่วมฟอรัมออนไลน์ของเรา เช่น กลุ่มตามความสนใจของผู้ใช้งานและพื้นที่แจ้งข่าวสาร รวมถึงอำนวยความสะดวกเพื่อเข้าร่วมงานจริงหรืองานออนไลน์ เช่น สัมมนาเชิงฝึกอบรม หรือประชุม เป็นต้น
• ป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครอง ตรวจสอบ และป้องกันสิ่งที่อาจจัดว่าเป็นการฉ้อโกง การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายทั้งในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย.
Wacom ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรายงานที่กฎหมายกำหนด หมายศาล คำสั่งศาล หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย
• เพื่อทำการตลาดและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ออกสู่ตลาด.
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

o งานด้านการตลาดเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และงานอีเวนท์ของเรา
o ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับบริการและการใช้บริการของเรา และ
o จัดการ แข่งขัน หรือชิงโชค เพื่อส่งอีเมลส่งเสริมการขาย ประมวลผลข้อมูล แจ้งผู้ชนะ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในการแข่งขัน ชิงโชค และแจกรางวัล รวมถึงเพื่อมอบรางวัล

• นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และดำเนินการ บำรุงรักษา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และยังอาจนำข้อมูลไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อีกด้วย 
วัตถุประสงค์อื่นๆเราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือการตลาดอื่นใดที่ตรงตามนโยบายฉบับนี้อีกด้วย
แต่ไม่ใช่เพื่อขายหรือให้เช่า Wacom ไม่นำข้อมูลของคุณไปขายหรือให้บุคคลที่สามเช่าต่อแต่อย่างใด

[กลับไปด้านบน]

 

7. “ส่งคำขอ”  “อย่าติดตาม”  คุณอาจปรับการตั้งค่าทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เพื่อส่งคำขอ “อย่าติดตาม” (Do Not Track - DNT) ไปยังเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม ทาง Wacom เคารพความต้องการของคุณและจะไม่ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้เมื่อมีการเปิดใช้งานสัญญาณ DNT แล้ว  อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราอาจไม่ยินยอมทำตามสัญญาณ DNT นี้ก็ได้

[กลับไปด้านบน]

 

8. การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม

Wacom อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้

• คู่ค้าธุรกิจ ผู้ค้าปลีก และผู้รับเหมาช่วงต่อWacom อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่คู่ค้าธุรกิจ ผู้ค้าปลีกและผู้รับเหมาช่วงต่อ (เช่น ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกภายนอก คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการรายอื่นๆ) ซึ่งอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดำเนินการชำระเงิน พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แจ้งคำสั่งซื้อให้คุณทราบ หรือแจ้งเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การดำเนินการ และความช่วยเหลือด้านบริการหรือโซลูชัน ให้บริการด้านการตลาดหรือการให้คำปรึกษา ประสานงานตามที่ร้องขอ หรือดำเนินการใดๆ ตามความเหมาะสมของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ให้บริการที่เป็นผู้จัดหรืออำนวยความสะดวกการจัดฝึกอบรม สัมมนา และสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ บริการส่งอีเมลและผู้ให้บริการเทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงบุคคลที่สามที่ดำเนินการด้านส่งมอบเอกสารการตลาด บริการสนับสนุนเชิงเทคนิค หรือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลอื่นๆ  และเรายังส่งข้อมูลให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของเราอีกด้วย

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ประมวลผลของเราจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้ประมวลผลบุคคลที่สามเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่คุณร้องขอ หรือตามที่คุณได้เลือกไว้กับ (1) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ค้าปลีก และผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือให้สิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ ซอฟต์แวร์ หรือบริการซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ของเรา; (2) ผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (เช่น YouTube, Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, LinkedIn และ Instagram) ที่คุณโพสต์ข้อความ หรือ (3) ผู้ดำเนินการของผู้ให้บริการด้านการสื่อสารหรือพื้นที่เก็บข้อมูลที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งคุณได้ส่งเนื้อหาไปให้โดยใช้การส่งอีเมล พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ พื้นที่จัดเก็บรูปภาพ หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่คุณเลือกมาเพื่อใช้ส่งเนื้อหา
 
• ผู้ให้บริการผลวิเคราะห์หมายถึงบุคคลที่สามที่ได้ศึกษาการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการเครื่องมือหรือรหัสที่ช่วยเราในการตรวจสอบและจัดการบริการของเรา เช่น เราใช้ Google Analytics วิเคราะห์การใช้งานบริการของเรา (เช่น ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และแอปของเรา) เราอาจใช้ Google Analytics ร่วมกับบริการโฆษณาของ Google เช่น ผู้ที่ใช้คุกกี้ DoubleClick   ซึ่งจะช่วยให้เราหรือ Google สามารถเชื่อมโยงข้อมูล Google Analytics เข้ากับข้อมูลการเข้าชมของเว็บไซต์ต่างๆ ได้  เราใช้เทคโนโลยีติดตามดังกล่าวเพื่อสร้างโฆษณาเฉพาะตัวและประเมินผลประสิทธิภาพด้านการตลาดของเรา  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้งานแอปที่ใช้เทคโนโลยีของ Google โปรดอ่านได้จากหัวข้อ “Google ใช้ข้อมูลจากการที่คุณใช้เว็บไซต์หรือแอปของพันธมิตรของเราอย่างไรบ้าง” ที่
www.google.com/policies/privacy/partners. 

• การโอนหรือการมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจหรือการล้มละลาย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่น ควบรวมกิจการ ซื้อหุ้น ปรับโครงสร้างองค์กร ล้มละลาย หรือขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เราเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่โอนไปยังบุคคลที่สามของ Wacom และจะต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนหรือมอบหมายข้อมูลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมได้จากลูกค้าและผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สาม นอกเหนือจากขอบเขตคำสั่งศาลล้มละลายหรือศาลอื่นๆ หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับคุณ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่ถ่ายโอนทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายนี้ แต่ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณส่งหรือที่รวบรวมขึ้นมาหลังการถ่ายโอนดังกล่าวไปแล้วอาจต้องยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ที่นำมาบังคับใช้โดยหน่วยงานผู้รับงานต่อตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้   


• การปฏิบัติตามหมายศาลหรือคำสั่งศาล การคุ้มครองสิทธิของเรา และความปลอดภัย ตามที่กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ กำหนดหรืออนุญาต หรือตามดุลยพินิจอันเป็นเหตุเป็นผลของเรา ว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อรับมือกับต่อเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา ปกป้องความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของผู้อื่น สืบสวนการฉ้อโกง จะเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคดีหรือหมายศาล คำสั่งศาล การบังคับใช้กฎหมาย หรือคำร้องขอจากรัฐบาล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงของประเทศหรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อบังคับใช้ข้อตกลง นโยบาย และข้อกำหนดการใช้งานของเรา

• กับบริษัทในเครือของเรา เราอาจส่งข้อมูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับบริษัทในเครือของเรา แต่เราจะกำหนดให้หน่วยงานทั้งหมดปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของคุณ

• เนื้อหาที่เผยแพร่สู่สาธารณะ หากคุณโพสต์ความคิดเห็น รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ไปยังแพลตฟอร์มที่บุคคลทั่วไปมองเห็นได้ รวมถึงเว็บไซต์ แอป สถานที่จัดเก็บ หรือโซเชียลมีเดียใดๆ ที่สาธารณะมองเห็นได้ ข้อมูลที่คุณโพสต์จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

• ต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เราอาจส่งต่อข้อมูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลที่สามได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ตัวอย่างเช่น เราจะโพสต์คำชื่นชมส่วนตัวจากลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจไว้ในเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงการอนุญาตในเรื่องอื่นๆ และเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเรียบร้อยแล้ว เราจะโพสต์คำชื่นชมของคุณพร้อมแสดงชื่อของคุณด้วย หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบคำชื่นชม สามารถติดต่อเราได้ตาม ที่อยู่ที่แสดงไว้ในส่วนที่ 1 ของนโยบายฉบับนี้

• ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน เราอาจส่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนให้กับผู้อื่นเพื่อนำไปใช้งานต่อโดยยึดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

[กลับไปด้านบน]

 

9. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผล
โปรดทราบว่าข้อมูลที่ประมวลตามแนวทางนโยบายฉบับนี้อาจถูกถ่ายโอนไปยังหรือจากประเทศหรือเขตแดนอื่นซึ่งมีความเป็นส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่แตกต่างกันหรือครอบคลุมน้อยกว่า

เนื่องจากธุรกิจเรามีความเป็นนานาชาติ เราจึงได้สร้างความร่วมมือด้านบริการบางส่วนระหว่างบริษัทในเครือของกลุ่ม Wacom ขึ้นมา  ดังนั้นเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลเกิดขึ้นในกลุ่ม Wacom ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจได้รับการประมวลผลนอกเขตประเทศของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียงสหรัฐอเมริกา เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และ/หรือญี่ปุ่น  ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมและถ่ายโอนภายใต้นโยบายนี้ไปยังบริษัทในเครืออื่นๆ ในกลุ่ม Wacom จะยังคงยึดตามนโยบายฉบับนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้มีผู้ประมวลผลบุคคลที่สามของเราจำนวนหลายรายปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เขตเศรษฐกิจยุโรป และ/หรือญี่ปุ่น  ดังนั้นสัญญาจะกำหนดให้ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังผู้ประมวลผลของเราจะต้องเป็นไปตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศหรืออาณาเขตซึ่งให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัยที่ไม่กว้างขวางเท่าที่เคยมีมา เราขอยืนยันว่าการถ่ายโอนข้อมูลของคุณทั้งหมดจะดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการลงนามในสัญญากับผู้รับเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด)

เมื่อคุณใช้บริการและรับทราบนโยบายของเราแล้ว ย่อมเท่ากับว่าคุณได้ยินยอมให้ Wacom, Wacom Group, ผู้ให้บริการของ Wacom และบุคคลที่สามในประเทศอื่นๆ ถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลของคุณได้ด้วย

[กลับไปด้านบน]

 

10. ฟีเจอร์และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้วว่าเว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือมีฟีเจอร์จากเว็บไซต์อื่นอยู่ด้วย นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลโดย Wacom ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการของเรา แต่ไม่ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลโดยเว็บไซต์หรือฟีเจอร์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และ Wacom จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ ข้อกำหนดการใช้งาน และ/หรือแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามที่คุณเข้าถึงได้โดยใช้บริการของเรา  เราขอแนะนำว่าเมื่อคุณกำลังจะออกจากบริการของเรา คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ เงื่อนไขการใช้งาน และคำชี้แจงอื่นๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นหรือสำหรับการใช้บริการของบุคคลที่สามนั้นเสียก่อน

[กลับไปด้านบน]

 

11. ความปลอดภัย การละเมิด และ PCI DSS 
Wacom ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม เราเชื่อว่ามาตรการป้องกันเหล่านี้ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลอย่างเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของอินเทอร์เน็ตและข้อเท็จจริงที่ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไม่ได้สมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมด เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณหรืออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใช้ในการเข้าถึงบริการของเราได้

ในการลงทะเบียนเข้าสู่การใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเราที่ถือว่าปลอดภัย คุณจะต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราขอแนะนำว่าอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ใครทราบ เราจะไม่ถามรหัสผ่านจากคุณขณะมีการสนทนาทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมลที่ไม่เป็นทางการพอ  และโปรดอย่าลืมออกจากระบบบริการ ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นๆ หลังเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่อาจเข้ามาแอบดูข้อมูลและข้อความของคุณได้

เมื่อคุณชำระเงินในเว็บไซต์ของเรา ธุรกรรมนั้นจะเป็นไปตามภาระผูกพันภายใต้มาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard หรือ PCI DSS และเราขอรับรองว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ประมวลผลบัตรเครดิตของลูกค้าในบริการของเราจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน PCI DSS นี้ด้วย

การแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ประมวลผลบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการตามคำสั่งของเราจะดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้ประมวลผลบุคคลที่สามเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการแจ้งเตือนการละเมิดที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ 

เราได้กำหนดขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัยและจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริการของเรา โปรดส่งไปยังช่องทางตามส่วนที่ 1 ของนโยบายนี้

[กลับไปด้านบน]

 

12. การเข้าถึง แก้ไข อัพเดต และเก็บรักษาข้อมูลของคุณ 
คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง จำกัด หรือลบข้อมูลบัญชี Wacom ของคุณโดยลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Wacom ของคุณและเข้าถึงข้อมูลบัญชี Wacom ของคุณ

นอกจากนี้ คุณมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณได้ตลอดเวลา และยังสามารถร้องขอให้แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณได้ตลอดเวลา แแต่หากนายจ้างของคุณเป็นคนส่งข้อมูลของคุณแก่เรา คุณควรส่งคำขอของคุณไปที่นายจ้างของคุณแทน   

การเข้าถึงข้อมูลของคุณจะไม่มีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมได้ หากคำขอของคุณไม่มีเหตุผลชัดเจน เกิดขึ้นบ่อยหลายครั้ง หรือมีปริมาณมากเกินกว่าที่ควร หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในสถานการณ์เหล่านี้ได้ด้วย

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณและข้อมูลที่เราดำเนินการในนามของลูกค้าของเราตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลของเราตราบเท่าที่บัญชี Wacom ของคุณยังไม่ถูกปิดไป เพื่อนำไปใช้ในการบริการของเราอย่างเหมาะสม หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลนี้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราในทางกฎหมาย ยุติข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา  หากคุณลบข้อมูลบัญชี Wacom ของคุณ เราอาจยังเก็บข้อมูลบางอย่างไว้อยู่ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับคุณ

หากในภายหลังจากที่คุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หรือหากเราปิดหรือระงับบัญชี Wacom ของคุณ เราจะยังคงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูลของคุณต่อไปตราบเท่าที่ข้อมูลของคุณยังอยู่ภายใต้ความครอบครองของเรา  เราอาจลบข้อมูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือแม้แต่กระทำโดยไม่มีเหตุผลก็ได้ เว้นแต่กฎหมายหรือสัญญาจะกำหนดให้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างอื่น 

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนของคุณและรับรองสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ (หรือเพื่อใช้สิทธิ์อื่นๆ ของคุณ) เนื่องจากเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิ์รับข้อมูล เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณร้องขอมา เพื่อให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น

เราจะพยายามตอบกลับคำขอเข้าถึงข้อมูลของคุณภายใน 30 วัน แต่หากคำขอของคุณซับซ้อนหรือคุณส่งคำขอหลายครั้ง กระบวนการอาจใช้เวลานานขึ้น แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบตลอดรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการด้วย

[กลับไปด้านบน]

 

13. การตั้งค่าและการเลือกไม่รับ 
เมื่อเราขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้า ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าของเราสามารถเลือกได้ว่าในการใช้บริการของเรานั้นจะเลือกปฏิเสธรับการติดต่อบางประเภทจากเราและพันธมิตรของเราหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถยกเลิกหรือเลือกไม่รับข้อความติดต่อทางการตลาดในอนาคตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้สั่งซื้อไว้แล้ว คุณสามารถลบข้อมูลติดต่อและข้อมูลอื่นๆ ของคุณออกจากฐานข้อมูลการตลาดและการสื่อสารของเราได้โดย (ก) ส่งอีเมลถึงเราหรือ (ข) คลิกลิงก์เพื่อยกเลิกการรับอีเมลโฆษณาการตลาดที่คุณได้รับ

เราเป็นพันธมิตรกับบุคคลที่สามเพื่อลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อจัดการโฆษณาของเราบนไซต์อื่น พันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อแสดงโฆษณาตามรูปแบบการเข้าเว็บและความสนใจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ โปรดเข้าไปที่หน้าประกาศคุกกี้ 

[กลับไปด้านบน]

 

14. การใช้งานสำหรับเด็ก 
เราไม่มีเจตนาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และวิธีประมวลผลข้อมูลเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีหรืออายุขั้นต่ำที่เทียบเท่าในประเทศนั้นๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เยาว์") หากไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลล่วงหน้าเสียก่อน  หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ดูแลผู้เยาว์และเชื่อว่าผู้เยาว์ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เราทราบโดยตรง โปรดติดต่อเราเพื่อดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ออก  ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรามาแล้ว คุณในฐานะพ่อแม่หรือผู้ดูแลจะยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ และยอมรับและตกลงเป็นการส่วนตัวที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์

[กลับไปด้านบน]

 

15. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายนี้บ่อยครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือประกาศในเว็บไซต์ของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล  เราจะโพสต์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายลงในเว็บไซต์ของเรา แต่คุณมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลติดต่อของคุณที่ได้ส่งให้เราให้เป็นปัจจุบัน

 

[กลับไปด้านบน]

 

16. ภาษา
นโยบายฉบับนี้ขึ้นกับและตีความโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษของนโยบายฉบับนี้เป็นหลักหากเกิดความคลาดเคลื่อนใดๆ กับนโยบายฉบับแปลอื่นๆ  

ประกาศที่แจ้งโดยเราหรือส่งถึงเรา หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

[กลับไปด้านบน]

 

17. ภาคผนวกของนโยบายนี้
บทบัญญัติในภาคผนวกจะใช้บังคับกับประเภทของเจ้าของข้อมูลที่ระบุไว้ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำภาคผนวกขึ้นให้เป็นส่วนสำคัญของนโยบายฉบับนี้ การอ้างอิงถึง “นโยบายฉบับนี้” จะต้องหมายความรวมถึงภาคผนวกด้วยเสมอ ในกรณีที่บทบัญญัติในนโยบายฉบับนี้กับบทบัญญัติในภาคผนวกมีส่วนที่ไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้น ให้ใช้บทบัญญัติในภาคผนวกแต่ต้องไม่เลยขอบเขตของความไม่สอดคล้องเช่นว่าเท่านั้น

 

[กลับไปด้านบน]

Wacom Singapore Pte. Ltd.
#12-09 Suntec Tower Five
5 Temasek Boulevard,
Singapore 038985
Phone
TEL
 65-6258-8640
FAX
 65-6258-8697
Back to top
A+ A-
Support