ยินดีต้อนรับสู่ Wacom Warranty

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของเรา

ผลิตภัณฑ์ Wacom เสนอการรับประกันนานเท่าใด

Wacom รับประกันผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อแรกเริ่ม ยกเว้นซอฟต์แวร์และสินค้าสิ้นเปลือง เช่น หัวปากกา โดยรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและทักษะฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานและบริการตามปกติเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ทำการซื้อปลีกแรกเริ่ม โดยใช้ใบเสร็จรับเงินและการลงทะเบียนกับ Wacom เป็นหลักฐาน สำหรับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ กรุณาคลิกที่นี่

Wacom Refurbished

อุปกรณ์ Wacom Refurbished เป็นผลิตภัณฑ์ Wacom มือสองที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานของ Wacom ก่อนที่จะนำไปวางจำหน่าย กระบวนการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานของ Wacom ได้แก่ การตรวจสอบ การทำความสะอาด และการซ่อมแซมปัญหาทางเทคนิคใด ๆ (เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่บางส่วนเท่านั้นที่ตอนแรกส่งกลับมาเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค) เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดของ Wacom เฉพาะอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อรับประกันคุณภาพขั้นสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถวางจำหน่ายในฐานะอุปกรณ์ที่ปรับปรุงใหม่ของ Wacom Refurbished ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Wacom Refurbished อาจแสดงร่องรอยการสึกหรอเล็กน้อย และอาจจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมหรือไม่ก็ได้

การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิต Wacom และระยะเวลารับผิดชอบสำหรับอุปกรณ์ Wacom Refurbished คือ 1 ปี ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Back to top
A+ A-
Support