การซื้อขายและการทำธุรกรรม

กระบวนการไร้กระดาษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่จุดขาย

คุณสามารถช่วยประหยัดเวลาของลูกค้าที่ต้องรอในแถวชำระเงิน ขณะเดียวกันองค์กรของคุณก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่าย และพึงพอใจกับประโยชน์ของการบริหารจัดการที่ใช้ระบบงานดิจิตอล

ระบบงานไร้กระดาษในสถานการณ์การค้าปลีกเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือถูกนำมาใช้กับสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลง และการอนุมัติการให้บริการ รวมถึงการอนุมัติการชำระเงิน เมื่อเซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ค้าปลีกจะได้รับประสิทธิภาพในการติดตามการบันทึกข้อมูล รวมถึงประโยชน์ในการลดต้นทุนจากการลดการใช้กระดาษ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือ เป็นส่วนสำคัญของระบบงานไร้กระดาษในร้านค้าปลีกทั่วไป ข้อมูลดิจิตอลจะได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลซึ่งสามารถส่งการยืนยันถึงลูกค้าได้โดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ข้อมูลดิจิตอลยังสามารถรวมอยู่ในการทำงานภายในสำนักงานที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย

การเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากด้วยซิกเนเจอร์แพดของ Wacom เนื่องจากมีขนาดเล็กกะทัดรัดและไว้วางใจได้อย่างมาก รุ่นที่เป็นจอสีเหมาะสำหรับการส่งเสริมข้อเสนอพิเศษ ขณะที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับการเซ็นชื่อ

ประโยชน์ของระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจุดขาย

  • เพิ่มความรวดเร็วให้ขั้นตอนการชำระเงิน การเซ็นชื่อ และการสมัครสมาชิก
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ การสแกน การเก็บข้อมูลถาวร การจัดเก็บ และการจัดส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ
  • ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของข้อมูลโดยการเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมในโปรแกรมสร้างความภักดีผ่านทางอีเมลที่รวบรวมที่จุดขาย
  • ขจัดปัญหาเอกสารสูญหาย
  • เสริมสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ของคุณในฐานะผู้ริเริ่มด้านดิจิตอลซึ่งตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับการซื้อขายและการทำธุรกรรม

STU-530

ซิกเนเจอร์แพดจอ LCD สี 5” 800 x 480

DTU-1141B

จอ LCD สีพร้อมปากกา 10.1” 1920 x 1080

เราจะช่วยคุณได้
อย่างไรบ้าง

คลิกด้านล่างหากคุณมีข้อสงสัยทั่วไป หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Wacom Business Solutions

Back to top
A+ A-